PROJECT

Vormgeving logo PCBO De Meent

De Meent is een Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Elburg. Binnen stichting De Meent werken vijf scholen intensief samen.
Stichting De Meent wil graag het element ‘toekomst’ terugzien in haar nieuwe logo. Maar hoe vertaal je het begrip ‘toekomst’ nu in een logo?

De toekomst is in feite de weg die je gaat en wilt bewandelen.
 Het beeldmerk van de stichting is gebaseerd op De Vischpoort, een mooi monument in Elburg. Deze poort gecombineerd met een weg staat symbool voor ‘de toekomst’. Want dat is wat de medewerkers binnen de stichting met veel passie doen. Elk kind helpen en ondersteunen bij het vormgeven van een mooie toekomst.

Opdrachtgever: VogaMedia