PROJECT

Vormgeving boek ‘Leven met het water’

Jan Schild - Cover boek Leven met het water - portfolio
Jan Schild - boek Leven met het water - voorbeeld spread
Jan Schild - boek Leven met het water - voorbeeld spread
Jan Schild - boek Leven met het water - voorbeeld spread

In het boek ‘Leven met het water’ beschrijft Jan Schild, historicus van Marken, hoe de bewoners van het voormalige eiland Marken door de eeuwen heen met
 het omringende water hebben geleefd. Naast een beschrijving van de overstromingen die Marken vanaf het ontstaan
 getroffen hebben, komt aan de orde hoe Markers met het hoge water omgingen.

De kern van het boek wordt gevormd door de watersnood van 1916.
 Het boek sluit af met de tijd na 1916: welke oplossingen zijn er bedacht om Marken beter te beveiligen? Plus een overzicht van de overstromingen tussen 1916 en 1932, het jaar dat Markers door de Afsluitdijk definitief droge voeten kregen.

Een bijzonder boek om te mogen vormgeven. Een indrukwekkend project met mooie illustraties. Het boek heeft dezelfde afmeting en layout als ‘Brood op de plank’, het vorige boek van Jan Schild. Er ligt namelijk nog een boek in het verschiet. Samen vormt het dan een mooi drieluik.

Het vorige boek was in zwart/wit. Er is nu gekozen voor een full colour uitgave waardoor de authentieke uitstraling van de oude foto’s en krantenartikelen mooi wordt behouden. Honderden illustraties zijn geretoucheerd. De goede samenwerking met de schrijver en de drukkerij heeft tot een mooi eindresultaat geleid.

Opdrachtgever: Jan Schild